Svenskfinlands nationella biblioteksdag 2: Distribution av framtiden

Som vi säger så här i Nobeltider: ”Äntligen!”

Det var så mycket som hände i slutet av september och början av oktober så jag kom liksom aldrig till ro med att berätta om Peter Alsbjers presentation på Svenskfinlands nationella biblioteksdag den 17 september. Med Åbos friska morgonluft i klart minne (alltså, Finland – vilket land!) ska jag därför försöka dra mig till minnes även Peter Alsbjers idéer. Det var också Peter jag talade mest med i kaffepauserna och det var rätt kul att bevittna hans reaktion på sin första karelska pirog – det är liksom aldrig vad en väntar sig!

Alsbjer är chefsbibliotekarie på Örebro stadsbibliotek och har tidigare varit länsbibliotekarie i samma bygd. Hans presentation hade titeln Dekonstruera, rekonstruera och utforska! Folkbiblioteken på nya vägar – denna trendspaning finns på slideshare. Hans ”nätvaro” är noterbar och via hans blogg (som jag länkat till ovan) hittar du till spotifylistor, twitter, facebook &c. Kanske är det på grund av detta som han håller sig à jour med biblioteksvärldens utveckling – Sverige tycker jag annars kan vara hopplöst efter i vissa biblioteksrelaterade saker.

Alsbjer ställde sig och publiken följande frågor:

 • Vilken roll spelar tidsandan för biblioteken?
 • När är ett bibliotek ett bibliotek?
 • Vad kan ett bibliotek användas till?
 • Vad är det värsta som kan hända?
 • Vilka utmaningar finns för biblioteken i ett nytt medielandskap?

För att exemplifiera bibliotekens starka roll i nätverkssamhället eller informationssamhället (vad vi kallar det sätter onekligen en viss prägel på vad vi tänker att det är!) citerade han Alan Kay, The best way to predict the future is to invent it (1971), och William Gibson, Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad.

Angående benämning av vårt nutida samhälle passar det också att nämna Alsbjers diskussion om hur språket i det offentliga rummet spelar en viktig roll i hur biblioteksanvändarna (både personal och besökare) inkluderas i miljön. Alsbjers exempel var ett foto på en skylt från ett bibliotek med texten ”På biblioteket låter vi mobiltelefonen vara AVSTÄNGD! Tack”
– Vilka är ”vi” i skylten? Bibliotekspersonalen? Vilken makt uttrycker denna skylt? Maktbegreppet i bibliotek är oerhört viktigt, särskilt med tanke på den eftersträvade jämna distributionen av information och därmed framtiden.

Var går gränsen mellan folkbibliotek och muséer, fritidsgårdar och dylikt? Hur är folkbiblioteken en medierande plattform för jämn fördelning av framtiden, och hur skulle de kunna vara? Några svenska bibliotekstrender 2014 är att mobilitet, fokus på användarupplevelser, interaktion i stället för transaktion, uppsökande verksamhet och bibblan som plats för eget skapande. Som Thomas Frey sade (jag tar nu citat friskt från Alsbjers presentation eftersom de sammanfattar andemeningen väl): ”Libraries are not about books. In fact, they were never about books.”

Befinner vi oss i ett paradigmskifte eller är det bara tidsandan? Alsbjer hävdar paradigmskifte på grund av följande kännetecken: tekniken för kommunikation och kunskapsspridning är billig och därmed tillgänglig, det finns en kritisk massa av användare, med internet vinner nätverk medan auktoriteter förlorar makt – delaktighet och deltagande belönas. Gränsen mellan konsument och producent är flytande och klassiska prismekanismer utmanas (t.ex. upphovsrätt) – jämför med Wikipedia som kan skrivas och läsas av alla, men också med tjänster som Netflix och Spotify där vi har gått över till att betala för tillgång till medier, inte för ägande av dem.

Sist i presentationen kom också ett på Biblist omstritt R. David Lankes-citat: Bad libraries build collections; good libraries build services; great libraries build communities. Alsbjer själv sammanfattade bibliotek som demokrati i praktiken. Ganska rimligt tycker jag, och något att ta vara på. Men släng för allt i världen inte för mycket av samlingarna. Det är många som – likt jag själv – kommer att vilja beta av dem för att skapa sig en sammanhängande bild av omvärlden.

2 tankar kring ”Svenskfinlands nationella biblioteksdag 2: Distribution av framtiden

 1. Peter Alsbjer

  Hej Carolina
  Tack för din sammanfattning! ”bibliotek som demokrati” !
  Och när jag kom hem brakade det löst på Biblist. Det var samma Lankes-citat som upprört. Jag tycker att det är kul att ett citat kan provocera så. Poängen jag är ute efter är att om vi bara koncentrerar oss på samlingarna, är vi snarare arkiv eller museer än bibliotek. Det är först när samlingen, oavsett medieinnehåll, kurateras av för ändamålet utbildad och anställd personal det kan bli något bra.
  Ta Spotify som exempel. Som ett av världen största musikbibliotek är det ganska oanvändbart om inte innehållet sätts in i något sammanhang.
  Spellistor som skapats random i Spotify brukar vara väldigt påfrestande, det är först när du vet att det finns en person med god smak som satt samman listan som den blir värd något. Tycker jag.

  Svara
  1. Carolina Inläggsförfattare

   I Flandern har de sedan några år tillbaka något som kallas ”erkända kulturarvsbibliotek” (här kan du läsa mer!) och ett bibliotek med ett sådant uppdrag gör naturligtvis alldeles rätt i att betrakta samlingen som huvudsaken. Men även i det sammanhanget är ju motivationen inte av det bibliofila slaget utan fortfarande ett steg i informationsförsörjningen – vilket ju är alla biblioteks huvuduppgift.

   Varför bygger bibliotek samlingar? Jo, för att spara på och tillgänglig göra relevant information. Varför/hur blir information relevant? Jo, för att en person tar del av den och får nya idéer, vänner och sätt att påverka och lära känna sin vardag. Jag förstår faktiskt inte hur biblist-gruppen (orkar inte sätta mig in i biblists e-postarkiv p.g.a. krångligt, så de får personifieras som en biblist-massa så länge) kan vantolka citatet så mycket? För mig är det uppenbart ett påbyggnadscitat: samlingar ger service ger gemenskap ger nya samlingar, osv.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *