Spexpokonferensen 2022

Varmt välkommen till Spexpo, konferensen för språkets experimentella potential

Anmälan | Rop efter papper | Program | Plenarföredrag | Organisationskommitté och kontakt | Konferenshandlingar

Konferensen utgår från denna twittertråd där en stor mängd ”språkstudie[r] som förmodligen inte borde genomföras” pitchas av Alexander Katourgi/Eliderad. Konferensen går ut på att med fri hand genomföra och presentera resultatet av dessa språkstudier för att på så vis utforska språkets experimentella potential. (Eller, i enlighet med den akademiska frihetens vedertagna värderingar, potentialens språkliga experiment.)

  • Datum: Torsdag 20 oktober (preliminärt!) kl. två timmar på eftermiddagen
  • Plats: Det blir antagligen en digital konferens, så förmodligen Zoom!

Om du vill delta med en presentation väljer du någon av de studier som pitchas i twittertråden och skriver nummer och twitterabstract i anmälningsformuläret. Ange även andra- och tredjehandsval ifall just din valda studie skulle vara omåttligt populär och därför redan tingad.

Tillbaka upp


Rop efter papper

I sann svenskan går bananer-anda publiceras härmed ett rop efter papper. Om du vill presentera på konferensen ombeds du skicka in ett förslag enligt instruktonerna som anges i ropet. Vi accepterar både vetenskapliga och fiktiva presentationer.

Tillbaka upp


Anmälan

För föredragshållare

Du kommer snart att kunna anmäla dig via ett formulär, men redan nu kan du skicka in ett förslag på föredrag!

För övriga deltagare

Du kommer snart att kunna anmäla dig via ett formulär.

Tillbaka upp


Program

Här kommer det att finnas ett program längre fram.

Tillbaka upp


Plenarföredrag

Tills det kommer en riktig bild på Alexander Katourgi representeras han av denna generiska Alexanderbild som tillfallit den kulturella allmänningen och finns tillgänglig på Wikimedia Commons.

Alexander Katourgi (fågel) är en språkvetare som skriver populärvetenskap, översätter (och spelar) tv-spel och forskar om skiljetecken. Katourgi är språkvetenskapens motsvarighet till den korintiska kolonnen och frilansar som mångfacetterad studiekonstruktör.

Här kommer så småningom titel och beskrivning av plenarföredraget dyka upp.

Tillbaka upp


Organisationskommitté och kontakt

Organisationskommittén består av Karolina, Hilda och Nora och kanske någon mer beroende på intresse.

Kontakt: karolina.spexpo[a]andersdotter.cc eller via twitter.

Tillbaka upp


Konferenshandlingar

Konferenshandlingarna kommer vid behov att publiceras och värderas enligt sedvanliga bibliopetimetriska principer.

”OuLiPo? More like OuSciPo!”

Tillbaka upp